Impressum

Adresa a sídlo spoločnosti:
ulica Logistického parku 1
SK-929 01 Dunajská Streda
Slovenská republika
Spoločnosť je súčasťou koncernu DEICHMANN SE

Telefón:
00420 – 543 420 430

Telefax:
00420 – 543 215 354
E-mail:
service-sk@deichmann.com

IČO:
35898933

IČ DPH:
SK 2021876461

DIČ:
2021876461

Prokurista:
Alexander Chlumecky

Zápis v OR: Spoločnosť zapísaná v OR Okresného súdu Trnava, oddiel:
Sro, vložka č.: 24485/T

Konatelia:
Georg Müller
Karel Madzia
Jaroslav Mitáš
Martin Fischer

Manažment koncepcie a obsahu:
Thorsten Hennig
Marketing
Deichmann SE

Design und techn. Betreuung:
ABSOLUTWEB
Sechtemer Str. 5
50968 Köln
www.absolutweb.de