Despre noi

DEICHMANN  SRL

Adresă:
Victoria Park
Sos. Bucuresti – Ploiesti nr. 73-81
Clădirea 2, Etaj 4, Sector 1
Bucuresti , 013685
Romania
Telefon / Service Hotline: +40 21 300 4600 / 0800 800 315; Luni – Vineri: 09:00-16:00
Telefax: +40 21 300 4649
E-Mail: onlineshop-ro@deichmann.com

Număr de identificare fiscală: RO 21101687
Nr. de înregistrare la Registrul Comerțului: J40/3125/2007.
Sediul societății: Bucuresti
Capital social: 74.300.000 LEI

Directori executivi:

Daniel Popa
Ruxandra Frunzetti
Georg Müller
Martin Fischer

Informații cu privire la protecția datelor cu caracter personal atunci când vizitați shoelove.fashionblog by deichmann

Domeniul de aplicare

Prezenta politică are ca scop informarea dumneavoastră cu privire la felul, măsura și scopul colectării și utilizării datelor cu caracter personal de către Deichmann  SRL, Sos. Bucuresti-Ploiesti, nr.73-81, Victoria Park, clădirea 2, et.4, sect.1, București (denumit in continuare „Deichmann“), odată cu accesarea si/sau utilizarea de către dumneavoastră a site-ului https://shoelove.deichmann.com/ro-ro/ („Blog-ul”).

Prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal se realizează numai conform specificațiilor legislației aplicabile privind protecția datelor. Astfel, practica noastră privind protecția datelor este conformă Regulamentului general UE 2016/679 privind protecția datelor („RGPD”) si Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice.

Prevederile acestei politici se completează cu cele ale Politicii generale privind prelucrarea datelor cu caracter personal disponibile la https://www.deichmann.com/RO/ro/shop/content/dataprotection.jsp. In caz de discrepanță între prevederile acestei politici și cele ale Politicii generale in ceea ce privește prelucrarea datelor realizate odata cu accesarea si utilizarea Blog-ului, prevederile prezentei politici vor prevala.

Date de acces/Fișiere jurnal

Deichmann colectează date la fiecare accesare a  Blog-ului (așa numite fișiere jurnal). Datele de acces cuprind:

Numele paginii web accesate, fișierul, data și ora accesării, volumul de date transferate, mesajul cu privire la succesul accesării, tipul browserului și versiunea, sistemul de operare al utilizatorului, referința URL (pagina vizitată anterior), adresa IP și furnizorul care accesează, numele gazdei computerului de pe care se face accesul si momentul în care s-a făcut cererea către server.

Aceste date nu pot fi asociate cu anumite persoane. Nu se realizează o corelare a acestor date cu alte surse de date. Cu toate acestea, ne rezervăm dreptul de a verifica aceste date ulterior, dacă există suspiciuni justificate în legătură cu o utilizare ilegală a Blog-ului, pe baza unor repere concrete.

Deichmann folosește datele stocate numai pentru analize statistice. Totodată, Deichmann își rezervă dreptul să verifice datele stocate și dacă există suspiciuni justificate cu privire la o utilizare ilegală, pe baza unor indicii concrete.

Datele de acces/ Fișierele jurnal de pe servere se păstrează în momentul de față 14 zile. Pentru că păstrăm copiile de rezervă încă 14 zile, disponibilitatea maximă a datelor accesate de noi este de 28 de zile.

Contactul

La contactarea Deichmann (de exemplu, prin intermediul formularului de contact sau e-mailului disponibile pe Blog) se stochează datele furnizate de dumneavoastră (numele și prenumele, adresa de e-mail, nr. de telefon și alte date de contact), atât în scopul prelucrării cererii, cât și pentru cazul în care aveți întrebări suplimentare.

Comentarii și contribuții

În cazul în care comentați pe Blog, sunt stocate și adresele IP ale dumneavoastră. Acest lucru este pentru siguranța Deichmann, pentru cazul în care comentariile cuiva au un conținut ilegal (insulta, propagandă politică interzisă, etc.). În acest caz, Deichmann însăși poate fi responsabilă pentru comentariul sau contribuția respectivă, fiind de aceea interesată de identitatea autorului.

Abonările la comentarii

Vă puteți abona la comentariile ulterioare. Veți primi un e-mail de confirmare, pentru a verifica dacă sunteți titularii adresei de e-mail introduse. Veți putea renunța oricând la abonările la comentariile curente. E-mailul de confirmare conține indicații cu privire la aceasta.

Adresa dumneavoastră de e-mail și adresa IP sunt stocate pe durata abonării.

Notă privind răspunderea

  1. Dreptul de autor și alte drepturi de proprietate intelectuala

Tot conținutul paginii noastre web, inclusiv textele, imaginile, graficele, fișierele audio și video sunt – dacă nu se prevede altundeva în mod expres – proprietatea noastră. Acest conținut, protejat de dreptul de autor, poate fi utilizat fără aprobare numai în scopuri private și nu poate fi utilizat în scopuri publice sau comerciale (descărcări, multiplicări etc.). Modificările, traducerile sau orice alte prelucrări de conținut necesită aprobarea scrisă din partea companiei Deichmann. Utilizarea neaprobată sau abuzivă a oricăror mărci și logo-uri înregistrate ale Deichmann este interzisă. Vă atragem atenția că nerespectarea drepturilor de autor sau a oricăror altor drepturi de proprietate intelectuala poate avea consecințe civile (obligarea dumneavoastră la plata de daune) sau penale.

Exonerarea de răspundere

Blog-ul conține link-uri către pagini de internet externe, cum ar fi de exemplu cele ale furnizorilor de servicii de plată, iar Deichmann nu are nicio influență asupra conținutului acestora. Pentru conținutul acestor site-uri externe este responsabil numai deținătorul site-ului respectiv. Dacă pe site-urile din link observați încălcarea unor drepturi, Deichmann vă poate solicita asistență și informații suplimentare în vederea înlăturării link-ului respectiv, daca este cazul. Informațiile de pe Blog au fost stabilite și verificate cu o deosebită atenție.  Cu toate acestea, nu putem să ne asumăm răspunderea pentru actualitatea, corectitudinea, integralitatea și / sau calitatea acestora. Acest Blog a fost creat pentru a furniza informații cu caracter general și nu înlocuiește în nici un fel consilierea de specialitate. Deichmann nu își asumă răspunderea pentru acțiuni întreprinse pe baza informațiilor disponibile pe Blog. Folosirea Blog-ului și descărcarea datelor se face pe propriul risc. Deichmann nu își asumă nici o răspundere pentru daunele rezultate din aceasta, în special asupra fișierelor de date, hardware-ului și / sau software-ului utilizatorului.

Integrarea serviciilor și conținutul furnizat de terțe părți

Se poate întâmpla ca pe Blog să se integreze conținutul unor terți, cum ar fi video-uri de pe YouTube, materiale cartografice de pe Google-Maps, fluxuri RSS sau grafice de pe alte pagini web. Aceasta presupune întotdeauna că furnizorii acestor conținuturi (denumiți în continuare „furnizori terți”) detectează adresa IP a utilizatorilor (deoarece fără adresa IP nu ar putea trimite conținutul către browserul utilizatorului respectiv). Astfel, adresa IP este necesară pentru reprezentarea acestor conținuturi. Ne străduim să folosim numai conținut al căror furnizori folosesc adresa IP numai pentru distribuirea acestuia. Totuși, nu avem nicio influență asupra acestora, în situația în care furnizorii terți stochează adresa IP, de exemplu, în scopuri statistice. În funcție de informațiile pe care le deținem în acest sens, vă informăm cu privire la aceasta.

Modulele cookies

Modulele cookies sunt fișiere de mici dimensiuni care fac posibilă stocarea pe dispozitivul dumneavoastră de acces (PC, smartphone s.a.)  a unor date specifice referitoare la acesta. Acestea ajută, pe de-o parte, la accesabilitatea paginilor web (ex. salvarea datelor de autentificare). Mai multe informații cu privire la modulele cookies sunt disponibile la adresa https://www.deichmann.com/RO/ro/shop/content/dataprotection.jsp.

Google Analytics

Blog-ul utilizează Google Analytics, un serviciu de analiză web al Google Inc. („Google“). Mai multe detalii cu privire la acesta sunt disponibile la adresa https://www.deichmann.com/RO/ro/shop/content/dataprotection.jsp.

Adresa IP transmisă de browserul dumneavoastră în cadrul Google Analytics nu este asociată altor date prelucrate de Google. Puteți dezactiva stocarea modulelor cookies cu ajutorul unei setări a software-ului din browserul dumneavoastră; în acest caz însă este posibil să nu puteți utiliza toate funcțiile Blog-ului. În plus, puteți dezactiva colectarea datelor generate de cookies odată cu accesarea/utilizarea Blog-ului (incl. adresa lor IP) și prelucrarea acestor date de către Google, descărcând și instalând de pe următorul link un plugin: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Alternativ, vă rugăm să dați clic pe acest link, pentru a dezactiva colectarea datelor prin Google Analytics prin intermediul Blog-ului.  Astfel, pe dispozitivul dumneavoastră va fi plasat un cookie opt-out. Dacă vă ștergeți modulele cookie, trebuie să dați din nou clic pe acest link.

Principalul cookie folosit de Google Analytics este cookie-ul „__ga”, mai multe informații despre tipurile de cookie-uri folosite precum și durata de stocare găsiți aici.

Folosirea plugin-urilor sociale Facebook

Această ofertă folosește plugin-urile sociale ale rețelei sociale facebook.com, operată de Facebook Inc., cu adresa 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA (”Facebook”). Plugin-urile pot fi recunoscute prin intermediul unuia dintre logourile Facebook (litera „f“ albă pe o placă albastră, noțiunile „Like“, „Îmi place“ sau semnul cu „degetul mare în sus“) sau sunt marcate cu completarea „Facebook Social Plugin“. Lista și aspectul plugin-urilor sociale Facebook pot fi consultate pe: https://developers.facebook.com/docs/plugins/.

Dacă accesați o pagină web care conține un astfel de plugin, browserul dumneavoastră face o legătură directă cu serverele Facebook. Conținutul plugin-ului este transmis de Facebook direct către browserul dumneavoastră și este integrat de acesta în pagina web. De aceea, Deichmann nu are nici o influență asupra volumului de date colectate de Facebook cu ajutorul acestui plugin și, prin urmare, informațiile pe care le putem furniza în acest sens sunt limitate.

Prin integrarea plugin-urilor, Facebook primește informația că un utilizator a accesat pagina respectivă. Dacă utilizatorul este conectat la Facebook, Facebook poate atribui vizita contului său de Facebook. Dacă utilizatorii interacționează cu plugin-urile, cum ar fi, prin apăsarea butonului Like sau dacă fac un comentariu, informația respectivă va fi transmisă de browserul lor imediat către Facebook și stocată acolo. Dacă un utilizator nu este membru Facebook, există totuși posibilitatea ca Facebook să obțină adresa IP a acestuia și să o stocheze. Conform Facebook, în Germania se stochează numai o adresă IP anonimizată.

Scopul și volumul colectării de date și prelucrarea și utilizarea datelor de către Facebook, precum și drepturile și posibilitățile setărilor de protecție a sferei private a utilizatorilor referitoare la aceasta, pot fi obținute din indicațiile privind protecția datelor ale Facebook: https://www.facebook.com/about/privacy/.

Când un utilizator este membru Facebook și nu dorește ca Facebook să colecteze date despre el prin intermediul acestei oferte și să le asocieze cu datele sale de membru stocate pe Facebook, trebuie să se deconecteze de la Facebook înainte de vizitarea site-ului de internet.

Drepturile dumneavoastră

În calitate de persoana vizată, fiind utilizator, aveți următoarele drepturi cu privire la datele dumneavoastră cu caracter personal, prevăzute de Regulamentul General privind protecția datelor: dreptul de acces la date conform art. 15,  dreptul de rectificare a datelor, conform art. 16, dreptul de ștergere a datelor, conform art. 17, dreptul la restricționarea datelor, conform art. 18, dreptul la portabilitatea datelor, conform art. 20,  dreptul de a obiecta, conform art. 21, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automatizate, inclusiv profilare, conform art. 22.
În plus, în cazul oricăror încălcări ale drepturilor dumneavoastră, aveți dreptul de a vă adresa autorității de supraveghere competentă (ANSPDCP) și justiției.

Pentru exercitarea drepturilor dumneavoastră și pentru orice neclarități/informații cu privire la aceasta, vă puteți adresa oricând responsabilului nostru cu protecția datelor, folosind spațiul dedicat subiectului, în scris către Deichmann  SRL, Sos. București-Ploiești, nr.73-81, Victoria Park, clădirea 2, et.4, sect.1, București sau prin intermediul e-mail-ului, la adresa privacy-dro@deichmann.com.